Nornickel Harjavalta käynnistää innovaatiohaastekilpailun prosessien kehittämiseen
30.3.2017

Nornickel Harjavalta käynnistää ReDesing the Factory – haastekilpailun, jossa etsitään innovatiivisia ratkaisuehdotuksia nikkelielektrolyysiin liittyvien prosessien kehittämiseen. Haastekilpailu toteutetaan yhdessä Prizztechin kanssa, heidän käytössä olevaa MatchINDUSTRY LAB – toimintamallia hyödyntäen.

Vuosien 2018–2019 aikana Nornickel Harjavallan nikkelielektrolyysin prosessivaiheita uudistetaan vastaamaan kasvavia tuotantomääriä. Tilalle haetaan innovatiivisia automaatioratkaisuja.

  • Meillä on tavoitteena löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja, joita voimme hyödyntää vuoden 2018 lopulla alkavassa investointiprojektissa. Investointien tarkoituksena on mahdollistaa kasvavat tuotantomäärät ja Prizztechin ehdotus haastekilpailusta kuulosti mielenkiintoiselta. Haasteen avulla pääsemme myös kasvattamaan yhteistyöverkostoja, kertoo Nornickel Harjavallan tuotantojohtaja Tomi Oja.

  • Toivomme, että haastekilpailu herättää laajasti kiinnostusta ja löytäisimme kilpailun kautta Nornickelille tarkoituksia palvelevia ratkaisuja, kertoo Prizztechin projektipäällikkö Mikko Kotiranta. 

    Lisätietoja:

    Tomi Oja, tuotantojohtaja, Nornickel Harjavalta, p. 050-384 3618.
    Mikko Kotiranta, projektipäällikkö, Prizztech, p. 044-710 5451. 

Nornickel Harjavalta on Satakunnassa toimiva monipuolinen nikkelikemikaalien ja -metallien valmistaja. Nornickel Harjavalta on modernin teknologian sekä tutkimuksen ja kehityksen johdosta yksi maailman johtavista nikkelijalostamoista.  www.nornickel.fi , twitter: @NNHarjavalta

MatchINDUSTRY LAB on Prizztechin kehittämä konsepti, joka tarjoaa yrityksille innovaatiotoiminnan kiihdytyskaistan yhdistämällä startup- & pk-yritysten luovat ja innovatiiviset ratkaisut teollisuusyritysten liiketoiminnan tarpeisiin. http://www.matchindustry.fi/lab

 Ammonniakkilaitteistot ja operointi siirtyvät Yaralta NNH:lle 1.9.2016 alkaen
29.8.2016

NNH ja Yara ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen ammoniakkilaitteistojen sekä tiettyjen maa-alueiden ja varastojen siirtymisestä NNH:lle. Yara jatkaa edelleen ammoniakin toimittajana. 

Lisätietoja:  
Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Norilsk Nickel Harjavalta Oy
p. 050 384 3608
etunimi.sukunimi(a)nornik.fi


 

Nikkelipäästön vaikutusten seurantaraportti ja ehdotus
korjaussuunnitelmasta ovat valmistuneet
29.2.2016

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY) loppuraportti vuodelta 2015 nikkelipäästön vaikutuksista Kokemäenjoella on valmistunut. Tulokset näyttävät, että mahdollisuudet simpukkakannan luonnolliselle palautumiselle ovat hyvät.

Heinäkuussa 2014 Kokemäenjokeen päätyi laiterikon seurauksena prosessiliuoksen mukana 66 tonnia nikkeliä ja 1,3 tonnia kobolttia. Päästön seurauksena Kokemäenjoen uhanalaisesta vuollejokisimpukkakannasta kuoli arviolta 16-17 %.

KVVY on Norilsk Nickel Harjavallan (NNH) toimeksiannosta suorittanut useita tutkimuksia Kokemäenjoella vuosien 2014 - 2015 aikana nikkelipäästön ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Seurantaraportit näyttävät joen palautuvan ennalleen. Esimerkiksi vuollejokisimpukan lisääntyminen Kokemäenjoessa näyttää normalisoituneen, eikä päästö aiheuttanut pysyvää vahinkoa joen eliöstölle.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen pyynnöstä NNH on esittänyt näkemyksensä nikkelipäästön merkittävyydestä sekä ehdotuksen vahingon korjaamiseksi. Vastauksen perusteena on käytetty KVVY:n tutkimusten tuloksia, jotka näyttävät joen palautuvan luonnollisesti vahinkoa edeltäneeseen tilaan. Luonnollisen palautumisen varmistamiseksi NNH jatkaa seurantatutkimuksia Kokemäenjoella.

Tulvasuojeluhankkeen yhteydessä Porin kaupunki aikoo ruopata Kokemäenjokea. Vuollejokisimpukoita siirretään turvaan ruoppausalueilta Kokemäenjoen sivujokiin. NNH on ehdottanut osallistuvansa simpukoiden siirtoon, joka turvaisi lisääntyvän ja elinvoimaisen simpukkapopulaation Kokemäenjoen vesistössä.

Lisätietoja:
Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Norilsk Nickel Harjavalta Oy
p. 050 384 3608
etunimi.sukunimi(a)nornik.fi

Liitteet:

- Nikkelipäästön vaikutusten selvittäminen loppuraportti 2015

- Simpukkapopulaatioiden toipumis- ja lisääntymiskyky, kuolleisuus ja
  ikärakenne vuonna 2015 Kokemäenjoessa Harjavallan nikkelipäästön jälkeen

- Kannanotto ja ehdotus kuulemisasiassa VARELY_1622_2014

 Norilsk Nickel Harjavallan uusi sidosryhmälehti Nide on nyt julkaistu!
7.1.2016

Norilsk Nickel Harjavallan uusi sidosryhmälehti Nide kertoo lukijoille ajankohtaiset kuulumisemme ja avaa toimintaamme pala kerrallaan. Mukavia lukuhetkiä!

 

 

 
Norilsk Nickel Harjavalta ja Skangas Oy sopimukseen LNG:n toimittamisesta
vedyn ja energian tuotantoon
18.8.2015

Norilsk Nickel Harjavalta Oy ja LNG-yhtiö Skangas ovat solmineet sopimuksen nesteytetyn maakaasun (LNG) toimittamisesta Harjavallan Suurteollisuuspuistoon. NNH ostaa nesteytettyä maakaasua tuotantoprosessissa käytetyn vedyn valmistukseen sekä energian tuotantoon.

Sopimuksen myötä Norilsk Nickel Harjavalta korvaa raskaan polttoöljyn ja teollisuusbensiinin käyttöä nesteytetyllä maakaasulla. Muutos parantaa sekä vedyn että energian tuotannon hyötysuhdetta ja vähentää samalla yhtiön hiilidioksidipäästöjä.

LNG toimitetaan Harjavallan tehtaalle säiliöautolla Skangasin syksyllä 2016 valmistuvasta Porin LNG -terminaalista. NNH rakennuttaa Harjavallan Suurteollisuuspuistoon nesteytetyn maakaasun vastaanottoterminaalin ja varastosäiliön. Käyttökohteessa LNG höyrystetään takaisin kaasumaiseen muotoon.

”Uskomme, että lähitulevaisuudessa nesteytetty maakaasu on varmempi, kilpailukykyisempi ja ennen kaikkea ympäristön kannalta puhtaampi polttoaine verrattuna raskaaseen polttoöljyyn. LNG parantaa prosessiemme tehokkuutta ja pienentää tuotantomme hiilidioksidijalanjälkeä. Skangasin Porin LNG -terminaali rakentuu juuri sopivalla aikataululla meidän tarpeisiimme nähden”, sanoo Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

”Olemme kiitollisia, että Norilsk Nickel Harjavalta valitsi meidät LNG -toimittajakseen. Tarjoamme ympäristöystävällistä LNG:tä monipuolisesti eri teollisuuden tarpeisiin ja meriliikenteeseen sekä raskaan maantieliikenteeseen polttoaineeksi. LNG:n monipuoliset ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa erilaisissa teollisuuden prosessisovelluksissa, ” sanoo Skangas Oy:n markkinointi ja myyntijohtaja Tommy Mattila.

LNG on ympäristöystävällinen polttoaine ja se tuo luonnonkaasun teollisuuden käyttöön kaasuverkoston ulkopuolella. LNG:n avulla voidaan korvata öljypohjaisten polttoaineiden käyttöä teollisuudessa, energiantuotannossa sekä meri- ja maatieliikenteessä, ja siten vähentää merkittävästi niistä aiheutuvia hiukkas-, sekä rikkidioksidi-, hiilidioksidi- ja typenoksidipäästöjä.

 

Lisätietoja:

Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Norilsk Nickel Harjavalta Oy
p. 050 384 3608
etunimi.sukunimi(a)norilsknickel.fi

Tommy Mattila, johtaja, markkinointi ja myynti, Skangas
p. 020 447 8523
etunimi.sukunimi(a)skangas.com

 Norilsk Nickel Harjavallan tehtaalla on takana kiireinen kesä
7.8.2015

Norilsk Nickel Harjavallan tehtaan kesä on ollut työntäyteinen. Tehtaalla on tehty mittavia investointeihin liittyviä töitä viime kuukausien aikana. Nyt käynnissä olevilla töillä valmistaudutaan syksyllä tapahtuvaan raaka-ainepohjan muutokseen ja tuotannon kasvuun.

Investointeihin liittyviä rakennus- ja asennustöitä on ollut kesän aikana tekemässä kymmeniä ulkopuolisia projektihenkilöitä omien työntekijöiden lisäksi. Elokuun huoltoseisokin aikana ulkopuolisten urakoitsijoiden määrä kasvaa vielä 50-100 henkilöllä.

Yksi näkyvimmistä projektin rakennushankkeista on ollut toukokuussa alkanut pulppaamorakennuksen laajennustyöprojekti. Laajennusosan on valmistuessaan tarkoitus toimia raaka-aineaseman tehdasvarastona.

Samaan aikaan käynnissä on myös Norilsk Nickel Harjavallan ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:n uuden pellettilaitoksen rakennustyöt, jotka etenevät kovaa vauhtia. Maakaasua varapolttoaineenaan käyttävä laitos tulee valmistuessaan korvaamaan raskaan polttoöljyn käyttöä energian tuotannossa. Pellettilaitoksen käyttämälle nesteytetylle maakaasulle Norilsk Nickel Harjavalta rakennuttaa 300 m3 LNG -varastosäiliön Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueelle. LNG –varastosäiliön rakennustyöt tullaan aloittamaan lähiviikkojen aikana.

Vaikka paljon on jo tehty, suurin urakka investointeihin liittyvien asennustöiden osalta on vielä edessäpäin. Lopulliset kytkentämuutokset ja pääosa laitteiden ja putkistojen asennustöistä tehdään 10.8. alkavan huoltoseisokin aikana. Samaan aikaan myös henkilöstö tullaan kouluttamaan tuleviin muutoksiin. Tehtaan ylösajo tullaan ajoittamaan elokuun viimeiseen viikonloppuun. Ensimmäisen uudella raaka-aineella lastatun junan on määrä saapua Harjavaltaan syys – lokakuun vaihteessa.

 Norilsk Nickel Harjavalta Oy teki jatkosopimuksen AGAn kanssa kaasutoimituksista

Sopimus varmistaa mittavan investointiohjelman läpiviennin Harjavallassa

AGAn ja Norilsk Nickel Harjavallan solmima hapen, typen ja vedyn toimitussopimus jatkaa yritysten monivuotista yhteistyötä ja varmistaa AGAn Harjavallan tuotantolaitosten täydellisen modernisoinnin.  Kaasut toimitetaan kaasumaisena käyttökohteisiin olemassa olevaa jakeluverkostoa hyödyntäen.

"Olemme tyytyväisiä voidessamme jatkaa pitkään jatkunutta hyvää yhteistyötä Norilsk Nickelin kanssa. Sopimus antaa mahdollisuuden investoida tehtaisiimme pitkällä tähtäimellä toimituskyvyn varmistamiseksi.  Samalla varmistamme mahdollisuuden palvella muuta suomalaista teollisuutta Harjavallasta käsin”, sanoo AGAn myyntijohtaja Johanna Ylikoski.

Norilsk Nickel Harjavallan kanssa solmitun sopimuksen jälkeen AGAn investointiohjelmaan Harjavallan Suurteollisuuspuistossa sisältyy kahden ilmakaasutehtaan uudistaminen sekä Koverharin ilmakaasutehtaan siirtäminen Harjavaltaan. Lisäksi vedyn tuotantolaitos uudistetaan ja vedyn valmistuksessa siirrytään teollisuusbensiinistä nesteytettyyn maakaasuun. Investointien kokonaisarvo on 40 miljoonaa euroa. 

”Uusi pitkäaikainen teollisuuskaasujen toimitussopimus mahdollistaa strategian mukaisen nikkelituotannon kasvattamisen Harjavallassa. Teollisuusbensiinin korvaaminen nesteytetyllä maakaasulla vedyn tuotannossa vähentää entisestään tuotantomme hiilidioksidijalanjälkeä ja lisää tuotantoprosessiemme tehokkuutta. Investoinnit uusimpaan teknologiaan hapen ja vedyn tuotannossa parantavat lisäksi energiatehokkuutta sekä kaasujen toimitusvarmuutta, toteaa Norilsk Nickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

AGA työllistää Suomessa noin 300 henkilöä, joista Suurteollisuuspuistossa työskentelee 24 henkilöä. Norilsk Nickel Harjavallan palveluksessa on noin 270 henkilöä ja työllistävyysvaikutus Suurteollisuuspuistossa on 500 henkilöä.

Lisätietoja:

Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, p. 050 384 3608
Kosti Jylhä, liiketoimintapäällikkö, Oy AGA Ab, p. 010 242 0241 tai 040 544 8726Norilsk Nickel Harjavalta Oy:ssä avoimet ovet 9.5.2015 klo 10-14

Norilsk Nickel Harjavalta Oy järjestää avoimet ovet 9.5.2015 klo 10-14, osoitteessa
Torttilantie 21, 29200 Harjavalta.

Ohjelmassa mm. nikkelin käyttökohteiden esittelyä, ensiapuryhmän ja tehdaspalokunnan
esittelyä, laboratoriokierros, lapsille ohjelmaa sekä tehdasajelu.

Tarjolla myös pientä purtavaa.
Tervetuloa koko perheen voimin!Norilsk Nickel Harjavalta Oy ja STEP rakentavat uuden biohöyrylaitoksen
30.3.2015

Norilsk Nickel Harjavalta Oy ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen uuden 30 MW:n biohöyrylaitoksen rakentamisesta Harjavaltaan.

Uudella 30 MW tehoisella höyrykattilalaitoksella tuotetaan NNH:n tarvitsemaa höyryä noin 220 000 MWh vuodessa tammikuusta 2016 alkaen. Uusi höyrykattilalaitos käyttää polttoaineenaan puupellettiä ja varapolttoaineena nesteytettyä maakaasua. Höyrykattilalaitos tulee korvaamaan raskaan polttoöljyn käyttöä Suurteollisuuspuiston energian tuotannossa.

 Investoinnin ansiosta käyttämämme lämpöenergia tuotetaan jatkossa suurimmaksi osaksi uusiutuvalla, kotimaisella polttoaineella, joka pienentää merkittävästi toimintamme hiilijalanjälkeä. Uusi höyrykattilalaitos varmistaa tehtaan energiansaannin ja mahdollistaa myös tuotannon kasvattamisen. Lisäksi investoimme yhdessä STEPin kanssa nesteytetyn maakaasun käyttöönottoon energiatuotannossa. Pitkäaikaisen energiakumppanuuden ansiosta pystymme nyt toteuttamaan bioenergiahankkeen, joka vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja alentaa energiakustannuksiamme pitkällä aikavälillä, toteaa toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

 STEPin kumppanuusmallilla toteutettava investointi on merkittävä askel kohti kestäviä energiaratkaisuja Suurteollisuuspuistossa. Nyt tehtävä investointi on osa pitkäjänteistä kumppanuusstrategiaa, jota on toteutettu kumppanuussopimuksen turvin yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Asiakkaiden energiakustannusten optimointi on yksi keskeisiä tavoitteitamme vuonna 2000 solmitussa kumppanuussopimuksessa. Kumppanuusmallimme toimivuus ja erinomaisuus on todistettu viimeaikoina toteutetuissa energiahankkeissamme, toteaa toimitusjohtaja Tomi Ihalainen tyytyväisenä.

Harjavallan Suurteollisuuspuistossa toteutettava hanke vähentää merkittävästi raskaan polttoöljyn käyttöä ja vuosittain alueelle jää tulematta noin 520 raskasöljyrekkaa höyrykattilalaitoksen valmistuttua. Laitos vähentää arviolta 70 000 tonnia fossiilisia hiilidioksidipäästöjä vuodessa.

Rakentamisen työllisyysvaikutus on noin 150 henkilötyövuotta. Valmistuttuaan höyrykattilalaitos työllistää STEPillä kaksi uutta henkilöä ja polttoaineen hankintaketjussa noin 25 henkeä.

Investoinnin arvo on yli 13 miljoonaa euroa. Laitoksen suunnittelu on aloitettu ja rakennustyöt alkavat kesällä 2015.

Lisätietoja:

Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Norilsk Nickel Harjavalta Oy
puh. 050 384 3608, sähköposti joni.hautojarvi@nornik.fi

Tomi Ihalainen, toimitusjohtaja, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy
puh. 044 701 2315, sähköposti tomi.ihalainen@stepenergy.fi


 

Norilsk Nickel Harjavalta Oy mukana vastuullinen kesäduuni kampanjassa
20.3.2015

Olemme mukana vastuullinen kesäduuni kampanjassa ja sitoudumme osaltamme hyvän kesätyön periaatteisiin.

C:\\fakepath\\VKD_2015_logo (2).png

 Nikkelipäästön korjaavat toimenpiteet
13.11.2014

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:ssa on tehty korjaavia toimenpiteitä heinäkuussa tapahtuneeseen nikkelipäästöön liittyen.

Lämmönvaihtimien jäähdytysvesikierto on muutettu suljetuksi toisiokierroksi. Toisiokierrossa jokivedellä jäähdytetty suljetun kierron puhdas vesi jäähdyttää nikkeliliuoksen.
Toisiokierron avulla varmistetaan, että nikkeliliuos ja jokivesi eivät pääse suoraan kosketuksiin keskenään.

Toisiokierron lisäksi johtokyky- ja painemittauksia on lisätty lämmönvaihtimille entisestään.

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nikkelipäästön ympäristövaikutusten selvitystyö jatkuu edelleen yhteistyössä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja:

Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, puh. 050 384 3608Nikkelipitoisuus Kokemäenjoessa
25.7.2014

Perjantaina 25.7. otettujen vesinäytteiden mukaan Kokemäenjoen nikkelipitoisuudet jatkavat edelleen laskuaan. Jokialueella vesi täyttää talousveden laatuvaatimuksen (0,02 mg/l) nikkelin

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nikkelipäästön ympäristövaikutusten selvitystyö jatkuu edelleen yhteistyössä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa.

 

15.7.2014

16.7.2014

17.7.2014

18.7.2014

21.7.2014

23.7.2014 

25.7.2014

nikkeliä mg/l

nikkeliä mg/l

nikkeliä mg/l

nikkeliä mg/l

nikkeliä mg/l

nikkeliä mg/l

nikkeliä mg/l

Harjavalta

             

Nakkila

0,03

0,03

0,02

0,02

0,01

   

Ulvila

0,04

0,02

0,03

0,02

0,01

   

Pori, Kirjuri

0,05

0,04

0,03

0,03

0,02

   

Pori, Pihlava

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

 

Pori, Reposaari

0,2

0,2

0,25

0,17

0,1

0,05

0,03

Lisätietoja:

Jari Hämäläinen, EHS-päällikkö, puh. 050 384 3621,

Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, puh. 050 384 3608Nikkelipitoisuudet Kokemäenjoessa jatkavat laskuaan
23.7.2014

Tänään otettujen vesinäytteiden mukaan Kokemäenjoen nikkelipitoisuudet jatkavat edelleen laskuaan. Jokialueella vesi täyttää talousveden laatuvaatimuksen (0,02 mg/l).
Seuraava näyte jokivedestä tullaan ottamaan perjantaina. Tuloksista tiedotetaan viimeistään maanantaina 28.7.

 

14.7.2014

15.7.2014

16.7.2014

17.7.2014

18.7.2014

21.7.2014

23.7.2014

nikkeliä mg/l

nikkeliä mg/l

nikkeliä mg/l

nikkeliä mg/l

nikkeliä   mg/l

nikkeliä   mg/l

nikkeliä   mg/l

Harjavalta

             

Nakkila

 

0,03

0,03

0,02

0,02

0,01

 

Ulvila

0,01

0,04

0,02

0,03

0,02

0,01

 

Pori, Kirjuri

0,03

0,05

0,04

0,03

0,03

0,02

 

Pori, Pihlava

 

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

Pori, Reposaari

0,15

0,2

0,2

0,25

0,17

0,1

0,05


 

Ympäristövaikutusten selvitystyö jatkuu edelleen yhteistyössä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja:

Jari Hämäläinen, EHS-päällikkö, puh. 050 384 3621,

Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, puh. 050 384 3608Nikkelipitoisuudet laskeneet talousveden laatuvaatimusten tasolle sekä kalojen
nikkeli- ja kobolttipitoisuudet normaaleja

21.7.2014

Tänään otettujen vesinäytteiden mukaan Kokemäenjoen nikkelipitoisuudet jokialueella ovat laskeneet talousveden laatuvaatimusten (0,02 mg/l) tasolle. Seuraavat näytteet jokivedestä tullaan ottamaan keskiviikkona ja perjantaina.

  13.7.2014 14.7.2014 15.7.2014 16.7.2014 17.7.2014 18.7.2014 21.7.2014
  nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l
Harjavalta 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Nakkila 0,03 < 0,01 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01
Ulvila 0,05 0,01 0,04 0,02 0,03 0,02 0,01
Pori, Kirjuri 0,08 0,03 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02
Pori, Pihlava < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01
Pori, Reposaari 0,53 0,15 0,2 0,2 0,25 0,17 0,1

 

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen toimesta tehdyissä koekalastuksissa pyydettyjen kalojen analyysitulokset ovat valmistuneet, eikä metalleja ole kertynyt alueen kaloihin. Nikkeli- ja kobolttipitoisuudet ovat alle määritysrajojen, jotka ovat nikkelin osalta 0,05 mg/kg (tuorepaino) ja koboltin osalta 0,01 mg/kg (tuorepaino).

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nikkelipäästön ympäristövaikutusten selvitystyö jatkuu edelleen yhteistyössä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja:

Jari Hämäläinen, EHS-päällikkö, puh. 050 384 3621,
Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, puh. 050 384 3608

 Kokemäenjoen veden nikkelipitoisuudet sekä pohjaeläintutkimusten alustavat tulokset
18.7.2014

Norilsk Nickel Harjavalta Oy jatkaa viimeviikkoisen nikkelipäästön ympäristövaikutusten selvitystyötä yhteistyössä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa.

Kokemäenjoen vesinäytteiden seurantaa jatketaan analysoimalla jokiveden nikkelipitoisuuksien kehitystä jokivedessä. 18.7. otettujen vesinäytteiden mukaan Kokemäenjoen nikkelipitoisuudet ovat edelleen laskussa.

  10.7.2014 11.7.2014 13.7.2014 14.7.2014 15.7.2014 16.7.2014 17.7.2014 18.7.2014
  nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l
Harjavalta 0,03 0,02 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Nakkila 0,17 0,11 0,03 < 0,01 0,03 0,03 0,02 0,02
Ulvila 0,21 0,12 0,05 0,01 0,04 0,02 0,03 0,02
Pori, Kirjuri 0,34 0,18 0,08 0,03 0,05 0,04 0,03 0,03
Pori, Pihlava < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01
Pori, Reposaari 0,03 0,26 0,53 0,15 0,2 0,2 0,25 0,17

 

Kokemäenjoen vesistön vesistönsuojeluyhdistykseltä tilatun pohjaeläin- ja sedimenttinäytteenoton tutkimuksen tuloksia saatiin tänään. Alustavien tulosten perusteella Kokemäenjoen pohjaeläimistö on hyvin samantyyppinen kuin aiemmin. Pohjaeläimistön yksilömäärä, taksoniluku ja lajisto eivät poikenneet merkittävästi aiempien vuosien tuloksista. Pohjaeläintutkimuksen lopulliset tulokset valmistuvat heinäkuun aikana. Sedimenttinäytteiden ensimmäiset tulokset saadaan keskiviikkona 23.7.2014. 

Lue pohjaeläintutkimusten alustavat tulokset tästä.

Lisätietoja:

Jari Hämäläinen, EHS-päällikkö, puh. 050 384 3621,
Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, puh. 050 384 3608

 Kokemäenjoen veden nikkelipitoisuudet pysyneet alhaisina
15.7.2014

Kokemäenjoesta on Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n toimesta otettu ja analysoitu vesinäytteitä päivittäin 7.7. alkaen. Vesinäytteiden avulla seurataan nikkelipitoisuuksien kehitystä jokivedessä. 15.7. otettujen vesinäytteiden mukaan Kokemäenjoen nikkelipitoisuudet ovat pysyneet alhaisina. 

  8.7.2014 9.7.2014 10.7.2014 11.7.2014 13.7.2014 14.7.2014 15.7.2014
  nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l
Harjavalta 0,34 0,04 0,03 0,02 0,02 < 0,01 < 0,01
Nakkila 0,76 0,27 0,17 0,11 0,03 < 0,01 0,03
Ulvila 1,05 0,55 0,21 0,12 0,05 0,01 0,04
Pori, Kirjuri 2,17 0,53 0,34 0,18 0,08 0,03 0,05
Pori, Pihlava - - < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01
Pori, Reposaari - - 0,03 0,26 0,53 0,15 0,2

 

Jokiveden laadun seuranta sekä nikkelipäästön ympäristövaikutusten selvitystyö jatkuu yhteistyössä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Kokemäenjoen vesistön vesistönsuojeluyhdistykseltä tilatun pohjaeläin- ja sedimenttitutkimuksen alustavia tuloksia odotellaan loppuviikosta. 

Lisätietoja:


Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, puh. 050 384 3608

 Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nikkelipäästön ympäristövaikutusten selvitystyötä jatketaan
14.7.2014

Norilsk Nickel Harjavalta Oy jatkaa viimeviikkoisen nikkelipäästön ympäristövaikutusten selvitystyötä yhteistyössä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa.

Yhtiö on tilannut Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistykseltä pohjaeläin- ja sedimenttitutkimuksen. Näytteenotto on alkanut tänään maanantaina Harjavallan patoaltaalta ja tutkimukset jatkuvat aina ensi viikkoon asti. Ensimmäisiä tutkimustuloksia odotetaan valmistuvan loppuviikosta.     

Simpukkakuolemien mahdollisesta yhteydestä nikkelipäästöön saadaan varmistus, kun simpukkanäytteiden ensimmäiset laboratoriotulokset valmistuvat keskiviikkona 16.7.2014. Todennäköisesti simpukkakuolemilla on yhteys viimeviikkoiseen nikkelipäästöön.   

Jokiveden laadun seuranta jatkuu. 13.7 päivän vesinäytteiden mukaan Kokemäenjoen nikkelipitoisuudet ovat edelleen laskeneet.

  8.7.2014 9.7.2014 10.7.2014 11.7.2014 14.7.2014
  nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l
Harjavalta 0,34 0,04 0,03 0,02 0,02
Nakkila 0,76 0,27 0,17 0,11 0,03
Ulvila 1,05 0,55 0,21 0,12 0,05
Pori, Kirjuri 2,17 0,53 0,34 0,18 0,08
Pori, Pihlava - - < 0,01 < 0,01 < 0,01
Pori, Reposaari - - 0,03 0,26 0,53

 

 

 

 

 

 

 

Huomenna 15.7.2014 tapahtuman selvittelyä jatketaan yhdessä Varsinais Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Lisätietoja:
Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, puh. 050 384 3608

 Kokemäenjoen vesi jatkaa puhdistumistaan Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nikkelipäästöstä
11.7.2014

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tehtaalta pääsi viime viikonloppuna jäähdytysveden mukana 66 tonnia nikkeliä Kokemäenjokeen. Nikkelin ohella Kokemäenjokeen joutui tonni kobolttia. Muiden metallien osalta päästöt ovat pysyneet luparajojen puitteissa.

Yhtiö on tehnyt sisäisen selvitystyön pohjalta välittömiä korjaavia toimenpiteitä vastaavan onnettomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja valmistelee uusia ympäristöturvallisuutta parantavia investointeja.

Jokiveden laatua seurataan eri näytteenottopisteistä toistaiseksi. 11.7 aamun vesinäytteiden mukaan Kokemäenjoen vesi puhdistuu nikkelistä edelleen.

  8.7.2014 9.7.2014 10.7.2014 11.7.2014
  nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l nikkeliä mg/l
Harjavalta 0,34 0,04 0,03 0,02
Nakkila 0,76 0,27 0,17 0,11
Ulvila 1,05 0,55 0,21 0,12
Pori, Kirjuri 2,17 0,53 0,34 0,18
Pori, Pihlava - - < 0,01 < 0,01
Pori, Reposaari - - 0,03 0,26

 

 

 

 

 

 

 

Nikkelipäästön ympäristövaikutusten selvitystyötä jatketaan yhteistyössä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Norilsk Nickel Harjavalta Oy on tilannut Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistykseltä pohjaeläin- ja sedimenttitutkimuksen, johon liittyvät näytteenotot alkavat ensi viikolla. Tämän tutkimuksen tuloksia tullaan vertaamaan aikaisempiin vastaaviin tutkimuksiin.

Yhtiön tiedotusvastuu nikkelipäästöasiassa on siirtynyt toimitusjohtaja Joni Hautojärvelle 11.7. alkaen hänen palattuaan ulkomaanmatkalta.

Lisätietoja:
Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, puh. 050 384 3608

 Kokemäenjoki puhdistumassa Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nikkelipäästöstä
9.7.2014

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tehtaalta pääsi viime viikonloppuna jäähdytysveden mukana merkittävä määrä nikkeliä Kokemäenjokeen.  Nikkelipäästö johtui laiterikosta tuotantoprosessin ylösajovaiheessa.

Jokiveden laatua seurataan eri näytteenottopisteistä kunnes tilanne on normalisoitunut. 9.7 aamun vesinäytteiden mukaan Kokemäenjoki on nopeasti puhdistumassa nikkelistä.

  Harjavalta
nikkeliä mg/l
Nakkila
nikkeliä mg/l
Ulvila
nikkeliä mg/l
Pori
nikkeliä mg/l
8.7.2014 0,34 0,76 1,05 2,17
9.7.2014 0,04 0,27 0,55 0,53

 

 

 

Jokivedestä otettujen näytteiden perusteella jokiveden normaalille käytölle ei ole rajoituksia nikkelipitoisuuden takia.

Nikkelipäästön ympäristövaikutusten selvitystyötä jatketaan yhteistyössä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja:
Marko Mikkola, EHSQ asioista vastaava johtaja, puh. 050 3843624

 Tiedote: Nikkelipäästö Kokemäenjokeen Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tehtaalta
8.7.2014

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tehtaalta pääsi jäähdytysveden mukana merkittävä määrä nikkeliä Kokemäenjokeen viikonlopun aikana. Nikkelipäästö havaittiin sunnuntaina puolen päivän aikaan ja ongelma saatiin korjattua samana päivänä klo 17 mennessä. Tämän jälkeen tilanne on ollut normaali.

Arvion mukaan jokiveteen on päässyt lauantain ja sunnuntain välisenä aikana nikkeliä noin 66 tonnia. Nikkelipäästö johtui laiterikosta tuotantoprosessin ylösajovaiheessa.

Jokivedestä otettujen näytteiden perusteella, kohonneista nikkelipitoisuuksista ei aiheudu vaaraa vedessä uiville. Nikkelipäästön mahdollisia terveys- ja ympäristövaikutuksia selvitetään yhteistyössä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Jokiveden laadun seurantaa ja näytteenottoa jatketaan edelleen.

Lisätietoja:
Marko Mikkola, EHSQ asioista vastaava johtaja, puh. 050 3843624

 

18.8.2015 Norilsk Nickel Harjavalta ja Skangas Oy sopimukseen LNG:n toimittamisesta vedyn ja energian tuotantoon

 

Norilsk Nickel Harjavalta Oy ja LNG-yhtiö Skangas ovat solmineet sopimuksen nesteytetyn maakaasun (LNG) toimittamisesta Harjavallan Suurteollisuuspuistoon. NNH ostaa nesteytettyä maakaasua tuotantoprosessissa käytetyn vedyn valmistukseen sekä energian tuotantoon.

 

Sopimuksen myötä Norilsk Nickel Harjavalta korvaa raskaan polttoöljyn ja teollisuusbensiinin käyttöä nesteytetyllä maakaasulla. Muutos parantaa sekä vedyn että energian tuotannon hyötysuhdetta ja vähentää samalla yhtiön hiilidioksidipäästöjä.

 

LNG toimitetaan Harjavallan tehtaalle säiliöautolla Skangasin syksyllä 2016 valmistuvasta Porin LNG -terminaalista. NNH rakennuttaa Harjavallan Suurteollisuuspuistoon nesteytetyn maakaasun vastaanottoterminaalin ja varastosäiliön. Käyttökohteessa LNG höyrystetään takaisin kaasumaiseen muotoon.

 

”Uskomme, että lähitulevaisuudessa nesteytetty maakaasu on varmempi, kilpailukykyisempi ja ennen kaikkea ympäristön kannalta puhtaampi polttoaine verrattuna raskaaseen polttoöljyyn.LNG parantaa prosessiemme tehokkuutta ja pienentää tuotantomme hiilidioksidijalanjälkeä. Skangasin Porin LNG -terminaali rakentuu juuri sopivalla aikataululla meidän tarpeisiimme nähden”, sanoo Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

 

”Olemme kiitollisia, että Norilsk Nickel Harjavalta valitsi meidät LNG -toimittajakseen. Tarjoamme ympäristöystävällistä LNG:tä monipuolisesti eri teollisuuden tarpeisiin ja meriliikenteeseen sekä raskaan maantieliikenteeseen polttoaineeksi. LNG:n monipuoliset ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa erilaisissa teollisuuden prosessisovelluksissa, ” sanoo Skangas Oy:n markkinointi ja myyntijohtaja Tommy Mattila.

 

LNG on ympäristöystävällinen polttoaine ja se tuo luonnonkaasun teollisuuden käyttöön kaasuverkoston ulkopuolella. LNG:n avulla voidaan korvata öljypohjaisten polttoaineiden käyttöä teollisuudessa, energiantuotannossa sekä meri- ja maatieliikenteessä, ja siten vähentää merkittävästi niistä aiheutuvia hiukkas-, sekä rikkidioksidi-, hiilidioksidi- ja typenoksidipäästöjä.

 

Lisätietoja:

Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Norilsk Nickel Harjavalta Oy
p. 050 384 3608
etunimi.sukunimi(a)norilsknickel.fi

Tommy Mattila, johtaja, markkinointi ja myynti, Skangas
p. 020 447 8523 
etunimi.sukunimi(a)skangas.com