Kestävä kehitys/Yritysvastuu

Kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta on Norilsk Nickel Harjavallalle itsestäänselvyys. Toimimme alalla, jossa ympäristön huomioon ottaminen on erityisen tärkeää. Yrityksen vastuullinen toiminta tarkoittaa meille kokonaisvaltaisesti tapaa tehdä, olla ja elää.

Yritysvastuuseen kuuluvat muun muassa energiatehokkuusasiat, ympäristön mahdollisimman vähäinen kuormittaminen sekä työturvallisuuden jatkuva kehittäminen.