Ympäristö

Kuten sanottua, ympäristöasiat ovat tärkeysjärjestyksemme huipulla. Mietimme ja kehittelemme energiatehokkuuden ja jätteiden hyötykäytön lisäämistä säännöllisesti. Myös ympäristökuormituksen seuranta, ilma- ja vesistökuormituksen jatkuva vähentäminen sekä häiriötilanteiden minimoiminen ja jätteiden hyötykäytön lisääminen kuuluvat kehitysohjelmaamme.

 

Ympäristötase (2015)

 NNH ympäristötase 2015