Tutkimus ja kehitys

Norilsk Nickel Harjavalta tukee sekä ulkoisia että sisäisiä asiakkaitaan mittavalla tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalla. Monipuolinen raaka-ainepohja edellyttää jatkuvaa T&K-työtä niitä hyödyntävien prosessien kehittämiseksi sekä taloudellisen ja ympäristöystävällisen tuotannon varmistamiseksi. Tuotteet ovat pitkälle jalostettuja sekä yhä paremmiksi kehitettyjä. Vahva panostus tutkimukseen sekä prosessi- ja tuotekehitykseen on Norilsk Nickel Harjavallan keskeinen tulevaisuudentakuu.

Tutkimusosastolla työskentelevät kemian ja metallurgian ammattilaiset kehittävät jatkuvasti entistä toimivampia ratkaisuja nikkelin hyödyntämiseksi. Asiakkailta saatu palaute on tärkeä osa tutkimus- ja kehitystyötä. Käytännön palautteen avulla on mahdollista kehittää tuotteita oikeaan suuntaan. Myös tieto asiakkaiden tarpeista ohjaa kehitystyötä.

Tutkimusryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä konsernin muiden tutkimus- ja kehitysryhmien sekä markkinointiorganisaation kanssa.laboratorio2_200.jpg