Tutkimus- ja kehityspalvelut

Tutkimus- ja kehityspalveluiden tavoitteena on kehittää entisestään tuotantoprosessejamme ja  tuotteitamme. Kilpailukykymme on jo nyt huippuluokkaa, mutta vain tavoitteellinen eteenpäin pyrkiminen tuotteiden ja prosessiratkaisuiden kehittämisessä tuo onnistumisia myös tulevaisuudessa.

  Tutkimusosastomme painopistealueita ovat:
 • tuotannon ja investointiprojektien tukeminen
 • käyttökustannusten pienentäminen ja talteensaannin parantaminen
 • raaka-ainesoveltuvuuden arviointi
 • raaka-ainejoustavuuden parantaminen
 • uusien prosessien ja tuotteiden kehittäminen.

 

Analyysi- ja kokeelliset tutkimuspalvelut

   Laboratoriomme vastaavat:
 • saapuvien raaka-aineiden laadunvalvonnasta
 • tuotantoprosessien käyttöanalytiikasta
 • valmistettujen lopputuotteiden analytiikasta ja
 • kokeellisen tutkimustoiminnan toteuttamisesta sekä siitä syntyvien näytteiden ja materiaalien analysoinneista

Analyysi- ja kokeellisissa tutkimuspalveluluissa työskentelee epäorgaanisen analytiikan ja koetoiminnan ammattilaisia.

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n laboratorioiden käytössä olevat analyyttiset laitteistot ja menetelmät edustavat alan viimeisintä kehitystä.


 

 

 

laboratorio1.jpg