Valmistus

Norilsk Nickel Harjavalta Oy tuottaa metallista nikkeliä raaka-aineeksi ruostumattoman teräksen ja erilaisten metalliseosten valmistukseen sekä pintakäsittelytarkoituksiin. Useista hydrometallurgisista osaprosesseista koostuvassa tuotantolinjassa käsitellään nikkelikiveä, nikkelisakkoja ja erinäisiä sekundäärisiä raaka-aineita. Jauhatus-, liuotus- ja liuospuhdistusvaiheiden jälkeen prosessiliuos jakaantuu katodi- ja brikettituotantolinjoille. Katodinikkeli valmistetaan nikkelipitoisesta liuoksesta elektrolyyttisesti saostamalla. Briketit valmistetaan metallipulverista, jota saadaan pelkistämällä nikkeli liuoksesta vedyllä.

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tuottama metallinen nikkeli (katodi) täyttää Lontoon metallipörssissä (LME) myytävälle nikkelille asetetut vaatimukset (ASTM-standardi B 39 – 79 /1/).

Yhtiö tuottaa myös nikkelikemikaaleja (epäorgaanisia nikkelisuoloja) raaka-aineenaan uuton tuottama nikkelisulfaattiliuos. Nikkelikemikaaleja ovat erilaiset nikkelisulfaatit, -hydroksidit ja hydroksikarbonaatit.

 

Kuljetin_Briketteja.jpg