Arvot ohjaavat toimintaamme

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n arvomaailma ohjaa jokapäiväistä liiketoimintaa sekä henkilöstön työskentelyä. Haluamme toimia ympäristöä kunnioittaen ja kehittää henkilöstömme työolosuhteita jatkuvasti.

Uskomme pitkäjänteiseen ja luottamusta herättävään toimintaan ja haluamme kehittää itseämme ja ympäristöämme päivästä toiseen. Uuden oppiminen ja soveltaminen vanhaan opittuun on kaiken kehityksen ydin.

    Arvomaailmaamme kuuluvat ennen kaikkea:
  • vastuu ympäristöstä – luonnon ainutkertaisuutta on kunnioitettava ja toimittava sen mukaisesti
  • vastuu ihmisistä – ihmisten kunnioitus ja pyrkimys pitkäaikaisiin työsuhteisiin
  • sitoutuminen – pidämme lupauksemme, toimimme pitkäjänteisesti
  • uudistuminen – haluamme olla toimialamme edelläkävijä ja kehittää itseämme jatkuvasti.