Historia_map2

       
 

1960-luku

Tapahtumat

1957

Kotalahden nikkelimalmin löytyminen 1950-luvulla johti Outokumpu-yhtiössä kaivoksen aloittamispäätökseen. Tämä tapahtui heinäkuussa 1957.

   
 

1959–1960

Nikkelitehtaan harjannostajaisia Harjavallassa vietettiin 6.8.1959. Tehtaan tuotannon aloittamisen syntymäpäivänä voidaan pitää toukokuun neljättä päivää vuonna 1960, jolloin elektrolyysialtaat kytkettiin sähkövirtapiiriin. Tuona päivänä nikkeli alkoi ensimmäistä kertaa kasvaa metalliksi katodien päälle.

1961

Ilmahapetusliuotuksen tehoa lisättiin alkuvuosina nopeasti: keväällä 1961 reaktoreita oli yksi, keväällä 1963 jo kuusi. Vastaavasti elektrolyysialtaita oli aluksi 14, ja jo vuoden 1961 syyskuussa jo 32 kappaletta.

  NN historia 1959
Rakennustyömaalla 1959.
 

1962–64

Ensimmäinen valvomo valmistui 1962. Alkuvuosina koko tuotannon prosessi tapahtui yhdessä ja samassa rakennuksessa. Ensimmäinen laajennus toteutettiin 1964, jolloin nikkelin leikkaus, pakkaus ja varastointi siirrettiin omaan erilliseen rakennukseensa.
Alkukesällä 1962 nikkeliliuoksen sisältämä koboltti alettiin poistaa omaksi puhdistetuksi sivutuotteekseen, niin sanotuksi kobolttisakaksi. Samana kesänä nikkelikatodeja alettiin hehkuttaa suolakylpyuunissa katodien jännitysten pienentämiseksi ja kiderakenteen muuttamiseksi.
Helmikuussa 1963 aloitettiin elektrolyyttinen kuparinpoisto liuotuspiirin liuoksesta, ja talvella 1964 jauhatusrummun jauhinkappaleet vaihdettiin metallikuuliksi.

Tuotantomäärät

Alkuperäistä 2 500 tonnin vuosituotantotavoitetta lähestyttiin jo 1962, ja ensimmäisen viisivuotisen käyntijakson lopussa 1964 vuosituotanto oli jo miltei 3 000 tonnia. Vuosikymmenen loppupuolella, vuonna 1969 saavutettiin jo yli 3 700 tonnin vuosituotanto.

 

  NN_historia1962.jpg
Nikkelikatodien hehkutus alkoi 1962.
 

1970-luku

Tapahtumat

1970–72

Nikkelimarkkinoiden myönteisen kehityksen ja hyvän raaka-ainetilanteen ansiosta vuosikymmenten vaihteessa aloitettiin laajennusohjelma: elektrolyysihalli sai seurakseen toisen, minkä jälkeen nikkelialtaita oli jo 88 kappaletta. Vanha tehdas kasvoi 108 metristä 162-metriseksi.

 

Kuulamyllyjauhatus-70-luvulla_round.jpg
Kuulamyllyjauhatus 70-luvulla

 

1975

Elektrolyysissä luovuttiin vanhoista menettelytavoista: katodien hehkutuksesta, emälevyjen lakkaamisesta sekä siemenlevyjen elektrolyyttisestä syövyttämisestä.

1976–78

Nikkelialtaiden kaluston tihentäminen nosti tuotantokapasiteettia. Katodien niputuskone korvasi käsin niputuksen vuonna 1978.

Tuotantomäärät

Vuosina 1970–72 aikana noustiin 10 000 tonnin vuosituotantoon. Vuosikymmenen lopulla päästiin jo lähes 13 000 tonniin.

 

  NN historia 1978
Laajennettu elektrolyysihalli 1978.
 

1980-luku

Tapahtumat

1981–82

Vuosikymmenen alussa suoritettiin tehtaan laajennus- ja uudistusprojekti: nikkelituotantoa laajennettiin edelleen ja kolmas elektrolyysihalli kasvatti tehdasta 204 metriseksi. Vuonna 1981 otettiin käyttöön nikkelileikkaamorakennuksen laajennus.

 

  Ohjaamo-80-luvulla_round.jpg
Ohjaamo 80-luvulla
 

1989

Tehtaiden jätevesien puhdistuksien laajennus ja tehostaminen toteutettiin varsinaisen jätevedenpuhdistamon rakentamisella.

Tuotantomäärät

Tehtaan historian ensimmäinen 100 000 tonnia tuotettua nikkeliä tuli täyteen vuonna 1980. Vuonna 1986 saavutettiin jälleen uusi vuosituotantoennätys: 18 000 tonnia.

  NN historia1987
200 000 t tuli täyteen vuonna 1987.
 

1990-luku

Tapahtumat

1990

Osana Outokumpu-konsernin yhtiöittämisprojektia kupari-nikkeliryhmästä muodostettiin yhtiö nimeltä Outokumpu Harjavalta Metals Oy, joka aloitti toimintansa 1.1.1990. Vuosikymmenen alussa tehtiin uusia strategiasuunnitelmia nikkeli- ja kuparituotannon laajentamiseksi.

   

 

 

1993–1996

Noin 1,5 miljardia markkaa maksanut Harjavalta-projekti oli yksi historian suurimmista konsernissa toteutetuista investoinneista. Projektin tuloksena nikkelin tuotanto kaksinkertaistui ja kuparin tuotanto lisääntyi yli puolitoistakertaiseksi yhden vuoden aikana.

Harjavalta-projektin ansiosta päästöt ympäristöön pienenivät oleellisesti, ja yhtiö nousi ympäristösuorituskyvyltään parhaimpien sulattojen joukkoon maailmassa. Projektin näkyväksi maamerkiksi kohosi uusi 140 metriä korkea piippu.

Rikki-, pöly- ja vesipäästöjen hallinnan parantamisen ohella yhtiö keskittyi siisteyteen, maisemointiin ja viherrakentamiseen.

Vuonna 1995 metallisen nikkelin tuotevalikoimaan nikkelikatodin rinnalle tuli uusi tuote: nikkelibriketit.

1999

Yhtiö päätti keskittyä omaan ydinosaamiseensa, metallien valmistamiseen. Tukitoiminnot ulkoistettiin muiden yritysten hoidettaviksi, jolloin syntyi kokonaan uusi kumppanuuteen perustuva verkottunut toimintamalli. Verkottumisen yhteydessä noin 350 henkilöä siirtyi kumppaniyritysten palvelukseen.

Tuotantomäärät

Vuonna 1999 metallisen nikkelin tuotanto oli noussut jo yli 50 000 tonniin.

 

 

Pelkistamon-sintrausuuni-90-luku_round.jpg
Pelkistämön sintrausuuni 90-luvulla


NN historia1995
Brikettituotanto alkoi 1995.

 

 

2000-luku

Tapahtumat

2000

Outokumpu päätti luopua kokonaan nikkelibisneksestä ja myi Harjavallan
tehtaan amerikkalaiselle OM Groupille. Näin syntyi uusi yritys: OMG Harjavalta Nickel Oy, joka ensi töikseen rakensi Harjavaltaan uuden kemikaalitehtaan. Nikkelikemikaaleja on valmistettu vuodesta 2002.

2007

Ajan myötä OMG erikoistui kobolttiin, ja keväällä 2007 yhtiö myi nikkelituotannon
edelleen venäläiselle Norilsk Nickel -konsernille.

  NN historia2001
Uusi kemikaalitehdas otettiin käyttöön 2002.
 

2007–2008

Vuosina 2008 ja 2009 Norilsk Nickel Harjavalta Oy investoi merkittävästi uusiin liuotus- ja liuospuhdistuslinjoihin Talvivaaran nikkelisulfidin tullessa mukaan raaka-ainepalettiin. Lisäksi rakennettiin uusi toimistorakennus Harjavallan Suurteollisuuspuiston länsilaidalle.

Tuotantomäärät

Vuonna 2000 saavutettiin 500 000 tonnin kokonaistuotantomäärä. Miljoonan tonnin täyttymistä juhlittiin vuonna 2010.
Ensimmäinen 500 000 tonnia tehtiin siis 40 vuodessa, toinen kymmenessä.

 

  NN historia2010
Kokonaistuotannon ensimmäinen 500 000 t saavutettiin 2000 ja toinen vuonna 2010.
       

1960 1970 1980 1990 2000